Nova Slovenija – krščanska stranka?

 

Nova Slovenija (NSi)- krščanska stranka?

V intervjuju z naslovom Koalicijska pogodba ni samoupravni sporazum, objavljenim v sobotni prilogi Večera (7.3.2020), je zapisano, da je Jožef Horvat, vodja poslanske skupine Nove Slovenije dejal: »Mi nismo satelit SDS, mi smo krščanski demokrati, ne levi ne desni. Smo krščansko demokratska sredina v slovenskem političnem spektru.« Da bi bila stranka Nova Slovenija (NSi) krščanska stranka, kot sicer sama sebe imenuje, je zelo vprašljivo. Zakaj? Da bi bilo mogoče odgovoriti na to vprašanje, je treba videti, kaj je značilno za krščanstvo? Bistvena značilnost krščanstva je v tem, da kristjani v besedah in delih sledijo nauku Jezusa, Kristusa! Kristjani niso torej tisti, ki sami sebe imenujejo tako, temveč samo tisti, ki sledijo Jezusu iz Nazareta!

Ali NSi sledi Jezusu, če podpira vojsko in posledično vojne – podpira torej ubijanje ljudi in drugih živih bitij ter uničevanje okolja. To pa je v nasprotju s tem, kar je učil in živel Jezus, ki je rekel, da kdor prime za meč, bo z mečem pokončan, ljubite svoje sovražnike in delajte dobro tistim, ki vas sovražijo. Jezus je bil torej pacifist, NSi pa deluje ravno nasprotno, ne spoštuje pa tudi Božje zapovedi Ne ubijaj.

Jezus je bil vegetarijanec in za živali. Kaj pa NSi? Ta podpira masovno živinorejo, ki je eden največjih uničevalcev okolja. In seveda tudi podnebja, saj je zelo velik, če ne celo največji, vir toplogrednih plinov. Poleg tega pa so živila živalskega porekla zelo škodljiva za človekovo zdravje, ker so rizični faktor za mnoge civilizacijske bolezni. Da ne omenjam grozljivega trpljenja živali v masovni živinoreji in milijarde kruto umorjenih čutečih bitij v klavnicah in drugje. Vse to podpira NSi. Očitno je, da je proti vegetarijanstvu oz. veganstvu in proti živalim. Seveda podpira tudi lov, proti kateremu je bil Jezus. Ali NSi v tem pogledu sledi Jezusu? Ali ni Nova Slovenija podpornica smrti in ne življenja, saj ne spoštuje Božje zapovedi Ne ubijaj?

Jezus je bil proti krstu dojenčkov, saj je rekel, da je potrebno prvo učiti in nato krstiti. Ali NSi sledi tem Jezusovim besedam ali pa podpira katoliške krste dojenčkov in tako kršitev svobode vesti oz. veroizpovedi dojenčkov, ki jim jo zagotavlja tudi slovenska ustava v svojem 41. členu. V javnosti nisem zaznal, da bi se NSi uprla protiustavni praksi katoliške cerkve in ne samo v tem pogledu hlapčevski drži države do cerkve.

Če NSi ne sledi Jezusu, katerega nauk je bistvo krščanstva, je jasno, da se ne more imenovati krščanska stranka. Seveda pa se lahko imenuje katoliška stranka, saj je njena ideologija bolj ali manj enaka ideologiji katoliške cerkve, ki pa seveda tudi ni krščanska cerkev. Kajti katoliški nauk in dejanja cerkve namreč nasprotujejo nauku Jezusa. Katoliki sledijo papežu in ne Jezusu.

Če se nekdo imenuje po drugem, deluje pa v nasprotju z njim, ali ni to prevara?

Prevara z etiketo? Ali si ji nadel ime drugega, da bi njegovo ime izkoristil za svoje cilje, ki s tem drugim nimajo nobene zveze? Ali ima NSi dovoljenje od Jezusa, Kristusa za uporabo njegovega imena? Če ne, ali ne uporablja nepooblaščeno tega imena? Ali ni mogoče NSi vzel imena Jezus, da bi s tem dosegel svoje politične ali druge cilje? Ki pa z Jezusom nimajo nobene zveze! Če je temu tako, ali ne gre za zlorabo imena Jezusa, Kristusa? In če gre za zlorabo, ali je takšni organizaciji mogoče sploh zaupati?

Slovenska ustava podpira življenje vseh bitij. Kaj pa NSi: podpira življenje vseh bitij ali kaj drugega? Ali ni Nova Slovenija tudi podpornica smrti in ne življenja, saj ne spoštuje Božje zapovedi Ne ubijaj?

Print Friendly, PDF & Email

Znane osebnosti o cerkvi

Karlheinz Deschner:
Na svetu ni organizacije, ki bi bila »v antiki, vključno s srednjim in novim vekom ter posebno v 20-tem stoletju tako obremenjena z zločini, kot krščanska cerkev, prav posebno rimsko-katoliška cerkev«.

Nezmotljivi papež Pij XI. (18.9.1930):
Če že obstaja totalitaren režim – totalitaren v praksi in teoriji – je to režim Cerkve, saj Cerkvi človek pripada na totalen način.

Papež Ratzinger:
Neverujoči so sile teme in zla.

Papež Pij XII.:
Pripadamo militantni cerkvi … 

Nemški teolog, jezuit Michele Schmaus:
Nič ni bolj tujega katolicizmu kot demokracija …

Papež Leon I.:
Nekatolikov se je potrebno izogibati “kot strupa, ki prinaša smrt! Prezirajte jih, izogibajte se jih in ne govorite z njimi”.

Nadškof Perko:
Za zakrknjene nevernike ne more biti milosti. (Cerkev proti človekovim pravicam in demokraciji)

Dominikanca Sprenger in Institoris o ženski:
Pogled nanjo je lep, dotik strupen in druženje z njo smrtonosno.

Britanski pisatelj Avro Manhattan o katoliški cerkvi:
Noben drugi religiozni, ekonomski ali politični sistem, vključujoč tudi določene oblike levo in desno usmerjenih totalitarizmov, ne more biti tako izredno sovražen do demokratičnega duha in njegovih vrednot.

Hubertus Mynarek, cerkveni kritik:
Največji sleparji svetovne zgodovine so papeži.

Heinrich Wiesner, aforist:
Bolj ko svetimo v cerkveno zgodovino, bolj temno postaja.

Sv. Ambrozij:
Vsi, ki niso katoliški, so krivoverci in bratje judov.